Shigatsu Wa Kimi No Uso – Sekunden in Moll

© Naoshi Arakawa, Kodansha/Your lie in April Committee

[author title=“Shigatsu Wa Kimi No Uso – Sekunden in Moll“ image=“https://wordpress.p478850.webspaceconfig.de/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/Shigatsu_wa_kimi_no_Uso_70x70.jpg“]OT: Shigatsu wa Kimi no Uso Japan, 2014 • Produktion: A-1 Pictures• Regie: Kyohei Ishiguro • Serienkomposition: Takao Yoshioka • Charakterdesign: Yukiko Aikei • Musik: Masaru Yokoyama • Geige: Yuna Shinohara • Partner: peppermint anime • Sprache: Deutsch [/author]

[box type=“info“ align=““ class=““ width=““]Shigatsu Wa Kimi No Uso – Sekunden in Moll auf der AnimagiC 2017:

  • SAMSTAG: 11:30 – 12:00 Uhr Episode 1 im AnimagiC-Kino 4
  • SONNTAG: 11:00 – 11:30 Uhr Episode 1 im AnimagiC-Kino 4

[/box]

© Naoshi Arakawa, Kodansha/Your lie in April Committee